AUSSTELLUNG
an der Vollëkskichen

D'Kulturkommissioun vun der Gemeng Schieren inviteiert op hier Ausstellung vun a mat Schierener Artisten.

et stellen fir iech aus:

Vernissage :

Freides den 15ten Juni um 19 Auer

d'Ausstellung ass op:

Samsdes den 16ten Juni vun 14 bis 20 Auer

Sonndes den 17ten Juni vun 10 bis 18 Auer