Présentation

Cours cuisine

Nodeems d’Annonce am Louis stoung, dat am Alen Atelier e Kachcours vun der Kulturkommissioun organiséiert gëtt, huet sech e Grupp vu Leit zesumme fonnt fir gemeinsam eppes iwwer Lëtzebuerger Kichen ze léieren. Ënner der professioneller Leedung vum Francis Wirth, deen déi sämtlech Zutaten an Utensilien bereet gestallt huet, konnt et an der Kichen vum Alen Atelier lass goen mam schielen, schneiden, blanchéieren, a sou weider

D’Ambiance war entspaant an et ass gespaant nogelauschtert ginn. Gekacht goufen d’Klassiker aus der Lëtzebuerger Kichen, vun Mielkniddelen iwwer Kuddelfleck zu Prince Orloff, déi wahrscheinlech jidderengem bekannt sinn, mä wou een sech nach net getraut huet selwer doheem ze kachen. Och nei Iddien an Inspiratiounen konnten d’Kachschüler am Cours opgräifen, sou wéi d’Sauce Remoulade mat Anchois, déi sécher bei schéinem Grillwieder nogekacht an op den Dësch kënnt.

D’Motiver vun den Teilnehmer fir um Cours deel ze huelen waren ganz ënnerschiddlech. Vun Leit, déi sech méi bewosst ernähre wëllen iwwer Mammen, déi hire Kanner wëlle Lëtzebuerger Kichen zerwéieren bis Hobbykäch war aller vertrueden. Esou ass een och no der vollbruechter Aarbecht a gemeinsamen Iessen gemittlech bei engem Gliesche Wäin zesumme bliwwen an huet sech ënner Schierener besser kennegeléiert.

Laura Caregari

Virwuert vum President
vun der Kulturkommissioun

Alfred Kayser

E grousse Merci un d’Memberen vun der Kulturkommissioun, eng ganz aktiv Equipe mat grandiosen Iddien.

Iddien aus alle Beräicher wei z.b. Kachcours fir Ufänger mat Lëtzebuerger Spezialitéiten ze organiséieren. Esou huet de Kichechef aus onser Equipe den an dësem Beräich doheem ass, sech bereet erkläert, dëse Cours ze leeden. Spontan haten sech 10 Kandidaten ugemellt, déi mat Spaass a Begeeschterung dem Kach an Hand gaange sinn.

Merci onsen Interessenten.
Merci awer och onser Gemeng fir hier Ënnerstëtzung.

An nett ze vergiessen den Jerry Schlentz, déen nett nemmen ganz aktiv matt gekacht huet, mé déen och all eis Menu'en an enger top Qualitéit fotograféiert huet.

Alfred Kayser

Kultur déi duerch
den Mo geht

Francis Wirth

Den Entschloss fir den Kachcours ze organiséieren war ganz séier geholl. Wéi an enger Sëtzung vun der Kulturkommissioun gesot gouf, dass d´Kichen een Deel vun der Kultur ass, huet eisen äerdegen President déi Iddi direkt op den ordre du jour vun der nächster Sëtzung gesat an den Cours gouf mat der Hëllef vun all den Memberen aus der Kulturkommissioun organiséiert

An et ass jo och esou, dass d´Kichen, an domadder ass net nëmmen dat Wat an Wéi et zoubereet gëtt gemengt, mee och den Raum „d´Kichen“ geduecht. D´Kichen war schonn ëmmer een „lieu de rencontre“ wou d´Leit sech begéint hunn, wou mateneen gekacht, geschwat an gelaacht gouf. Ech fannen et ganz wichteg fir mateneen ze schwätzen an nozelauschteren. An dat gouf och ganz fläisseg gemaach.

Eis lëtzebuergesch Kichen ass och eng ganz ofwiesslungsräich wat et einfach gemaach huet den Programm zesummenzesetzen. Ech hunn awer och op d´Iddiën vun den interesséierten „Schüler“ gelauschtert an hier Proposen mat an den Cours agebaut. Sou goufen ganz klassesch Platen, heiansdo méi modern interpretéiert, zesummen gekacht. Verschafft goufen vun den verschiddenen Béischten och Deeler, déi haut villäicht net méi esou alldeeglech sinn. Mee, et war schonn ëmmer an der Kultur vun allen Kichen fir vum Béischt net nëmmen déi „edel“ Stécker zouzebereeden. Haut schwätzen mer jo ëmmer méi vum „anti gaspillage alimentaire“. Wien weess, villäicht kommen déi nächsten Kéier d´Baken an den Schwanz drun.

Ech war op alle Fall frou fir zesummen mat den ageschriwwenen Schierener Bierger déi verschidden Menuër ze „kachen an brachen“ an duerno bei engem killen Pättchen lëtzebuerger Wäin z´iessen.

Francis Wirth